Digital Heritage Research Lab

Σύμφωνο Συνεργασίας ΤΕΠΑΚ – Τρ. Κύπρου για ψηφιοποίηση του αρχείου του Πολιτιστικού της Κέντρου

Η συνεργασία επεκτείνεται στην εκπαίδευση στελεχών της Τράπεζας και στην καινοτομία

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό Σύμφωνο Συνεργασίας, υπογράφηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2019, μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου, το οποίο αναλαμβάνει την ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού του Πολιτιστικού Κέντρου της Τράπεζας, αλλά και την ανάπτυξη και χρήση τεχνικών ψηφιοποίησης, που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψε από πλευράς ΤΕΠΑΚ, ο Πρύτανης κ Ανδρέας Αναγιωτός και από πλευράς Τράπεζας Κύπρου ο κ. Μιχάλης Περσιάνης, Διευθυντής Διεύθυνσης Εταιρικών Υποθέσεων της Τράπεζας Κύπρου με την παρουσία του Προέδρου του Συμβουλίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου κ. Συμεού Μάτση και του Έφορου Ιστορικού Αρχείου καθώς επίσης εκπροσώπων και από τις δύο πλευρές ξεκινώντας μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνεργασία, μεταξύ των δύο Φορέων, στην καινοτομία και τις Νέες Τεχνολογίες, προσφέροντας, έτσι, σημαντικό έργο στην ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Κύπρου και αναδεικνύοντας τη συνεργασία φορέων σε τόσο υψηλό επίπεδο, ως υπέρτατο εθνικό αγαθό για την Κύπρο. Είναι μια ημέρα ορόσημο για το νεαρότερο δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου που είναι σε θέση να αναλάβει ένα τόσο πολύ σημαντικό ρόλο για την ψηφιοποίηση και διαφύλαξη ενός τόσο σημαντικού κομματιού της μνήμης του τόπου μας. 

ο ΤΕΠΑΚ, παράλληλα, αναλαμβάνει, μέσα από ένα σύστημα υποτροφιών, την εκπαίδευση, αλλά και μετεκπαίδευση στελεχών της Τράπεζας, στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών για την μελέτη, καταγραφή, ανάλυση, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και ανάδειξη αρχειακού υλικού, αναβαθμίζοντας έτσι τον τρόπο λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου της Τράπεζας και καθιστώντας το ένα εργαστήριο παραγωγής έρευνας και γνώσης, πάνω σε όλες τις θεματικές ενότητες της ψηφιοποίησης.

Ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός ανέφερε «Η Τράπεζα Κύπρου είναι ένας ιστορικός οικονομικός θεσμός με μακρά παράδοση και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ένα νέο, δημόσιο, δυναμικό Πανεπιστήμιο. Και οι δύο πρωταγωνιστούν στα δρώμενα του τόπου και είναι αρωγοί της κοινωνίας με έντονη εταιρική κοινωνική ευθύνη. Διαφαίνεται μια σπουδαία δυναμική στην επιστημονική, εκπαιδευτική, κοινωνική και πολιτιστική συνεργασία των δύο οργανισμών». Ο κ. Περσιάνης δήλωσε ότι «πρόκειται για μια πρωτοπόρα συνεργασία η οποία θέτει νέα βάση στη συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στη χώρα μας, η οποία θα συνδέσει την ιστορία του τόπου με ένα σύγχρονο δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο είναι δικαιολογημένα μια επένδυση στην κοινωνία».

Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστήρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ (Δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης) ανέφερε ότι «το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα προσφέρει στην Τράπεζα Κύπρου την τεχνογνωσία και την τεχνολογία ώστε να προσφέρει το πολύτιμο υλικό των συλλογών της (αρχαία νομίσματα, χάρτες, φωτογραφικό υλικό) προς το κοινό καλό των Κυπρίων. Το υλικό αυτό με μοντελοποίηση και ψηφιοποίηση θα τον παρουσιαστεί στη βάση δεδομένων της Europeana».

Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας της Τράπεζας Κύπρου με το ΤΕΠΑΚ, αποτελεί ακόμα μια αναγνώριση, αυτή τη φορά εντός της Κύπρου, μετά από τα δεκάδες διεθνή βραβεία και παγκόσμιες αναγνωρίσεις, που έχει κερδίσει το ΤΕΠΑΚ, μέσω του Εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Εργαστήριο με παγκόσμια αναγνώριση και περγαμηνές

 Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Ερευνητικό Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ (Διευθυντής Δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης), δόθηκε εντός του 2018, η μοναδική, σε όλο τον κόσμο, έδρα της UNESCO, στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά (UNESCO chair on Digital Cultural Heritage), όπως επίσης και η μοναδική Έδρα Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EU-ERA Chair on Digital Cultural Heritage) με χρηματοδότηση 2.5 εκ Ευρώ, μόνο για το ΤΕΠΑΚ, μετά από πολύ αυστηρή επιλογή και ανταγωνιστικό περιβάλλον, ενδιαφερόμενων απ’ όλο τον κόσμο.

Οι τομείς στους οποίους η ΕΕ θα δραστηριοποιηθεί στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο είναι η 3Δ μαζική Ψηφιοποίηση και η λεπτομερής τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση της Πολιτιστικής Κληρονομίας στην Europeana, τομείς στους οποίους το ΤΕΠΑΚ πρωτοπορεί και διαθέτει μεγάλη εμπειρία.

Επίσης, μια πρωτοπορία και αναγνώριση σε Ευρωπαϊκό, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, κατέκτησε το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου/Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ, αφού ο Î•ÎºÏ„ελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA â€“ Research Executive Agency) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακήρυξε το έργο Marie Curie â€˜ITN DCH -Initial Training Network for Digital Cultural Heritage’, με συντονιστή το παραπάνω εργαστήριο (Διευθυντής Δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης), Ï‰Ï‚ ένα από τα πέντε πιο επιτυχή επιστημονικά έργα της δεκαετίας (2009-2019), στον τομέα της Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης.

You might be interested in …

Skip to content