Digital Heritage Research Lab

Η καρδιά της παγκόσμιας Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα χτυπάει από την Κύπρο

H μοναδική έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά δόθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

Η καρδιά της παγκόσμιας Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα χτυπάει, πλέον, από την Λεμεσό, αφού μετά από μια ιδιαίτερα επίπονη και πλήρως ανταγωνιστική διαδικασία, με δεκάδες άλλους υποψήφιους Φορείς, από όλη την υφήλιο, επιλέχθηκε το  Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου (www.digitalheritagelab.eu), για να δοθεί η μια και μοναδική έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ, στο τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Digital Heritage / Cultural Informatics).

Πρόκειται, για μια πολύ σπάνια και τιμητική ανάθεση, την οποία η ΟΥΝΕΣΚΟ δίνει μόνο σε έναν Φορέα από όλο τον κόσμο, ως  επιβράβευση της Αριστείας στην Επιστήμη, στην Έρευνα, στην Εκπαίδευση και στην κοινωνική προσφορά και μάλιστα, στην περίπτωση του ΤΕΠΑΚ πρόκειται για την αναγνώριση της πολύ σημαντικής εργασίας του, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ότι αφορά την έρευνα, τη μελέτη, την εκπαίδευση, την επιστήμη, την ανάπτυξη, την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, την  ψηφιοποίηση, την διάσωση και την ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ανθρώπου.

Για τον λόγο αυτό, η ΟΥΝΕΣΚΟ, αναγνωρίζοντας τις -καινοτόμες και πρωτοποριακές σε παγκόσμιο επίπεδο- προσπάθειες του  συγκεκριμένου Εργαστηρίου  του ΤΕΠΑΚ, επέλεξε να τις αναβαθμίσει και να αποτελούν πλέον πρότυπο και το σημείο από όπου θα καθορίζονται  οι εξελίξεις στον ευαίσθητο αυτό τομέα της ψηφιακής πολιτιστικής μας κληρονομιάς .

Για τον παραπάνω, ιδιαίτερα τιμητικό και εθνικής σημασίας, λόγο, το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Digital Heritage Research Lab του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ),  μετονομάζεται από σήμερα σε Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ  στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομία  (UNESCO Chair on Digital Heritage).

Η Έδρα αυτή δίνεται μια φορά σε παγκόσμιο επίπεδο  και είναι απεριόριστου χρονικού διαστήματος! Έτσι το ΤΕΠΑΚ έχει συμπεριληφθεί στο παγκόσμιο χάρτη της ΟΥΝΕΣΚΟ και έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει όσο αφορά την διεθνή πολιτική και επιστήμη στο συγκεκριμένο τομέα, ιδιαίτερα με την έναρξη του έτους 2018, που για την  Î•Ï…ρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι αφιερωμένο στην Πολιτιστική Κληρονομία (https://europa.eu/cultural-heritage/).

Το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Digital Heritage Research Lab του Τμήματος, HMΜΗΥΠ)  ιδρύθηκε το έτος 2013 και κατάφερε μέσα σε τέσσερα (4) μόλις χρόνια να συμμετάσχει σε δώδεκα (12) Ευρωπαϊκά Προγράμματα, πλήρως ανταγωνιστικά, αξιοποιώντας πόρους της ΕΕ, ύψους τεσσάρων (4) εκατομμυρίων Ευρώ, παράγοντας σημαντικό επιστημονικό έργο και δίνοντας την ευκαιρία απασχόλησης σε δεκάδες επιστήμονες-ερευνητές απ’ όλο τον κόσμο.

Ο Δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης-Διευθυντής του Εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και όλοι οι επιστημονικοί συνεργάτες του Εργαστηρίου, ευχαριστούν θερμά όλους όσους στήριξαν τη μεγάλη αυτή προσπάθεια που στέφθηκε με επιτυχία, ιδιαίτερα το Πρυτανικό Συμβούλιο, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, την Εθνική Επιτροπή της ΟΥΝΕΣΚΟ  και όλους τους ενεργούς συνεργαζόμενους φορείς και οργανισμούς, δίνοντας στην Κύπρο μια  -παγκόσμιας εμβέλειας και σημασίας- Έδρα, που εντάσσει  την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη για τις εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής, των Κοινωνικών Επιστημών και ειδικότερα στην προστασία και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομίας μας. Η ονομασία της νεοσύστατης Έδρας είναι Μνημοσύνη, που παρίστανε μια διαφορετική αρχαιά θεότητα και ήταν η προσωποποίηση της μνήμης στην ελληνική μυθολογία. Ανήκε στις Τιτανίδες, ήταν κόρη της Γαίας και του Ουρανού και μητέρα των εννέα Μουσών.

Εθνικής σημασίας για την Κύπρο η Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ για την Πολιτιστική Κληρονομιά

Η ΟΥΝΕΣΚΟ είναι ο Εκπαιδευτικός (Educational), Επιστημονικός (Scientific) και Πολιτιστικός Οργανισμός (Cultural Heritage) των Ηνωμένων Εθνών (www.UNESCO.org). Το σημαντικότερο πρόγραμμα στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΟΥΝΕΣΚΟ είναι οι Έδρες UNITWIN / UNESCO (UNESCO Chairs – https://en.UNESCO.org/unitwin-UNESCO-chairs-programme), οι οποίες ξεκίνησαν το 1992 και έγιναν ευρέως γνωστές ως έδρες της ΟΥΝΕΣΚΟ. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας, της κοινής ερευνητικής δραστηριότητας και η ενθάρρυνση των ανταλλαγών σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Σήμερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερα από 650 ιδρύματα σε 124 χώρες.

Εκτός από τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες (new curricula, new courses, joint degrees, etc) που αναλαμβάνουν, οι Έδρες της ΟΥΝΕΣΚΟ παρέχουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε τομείς που εμπίπτουν στην εντολή του Οργανισμού και αντικατοπτρίζουν τα συγκεκριμένα θέματα (όπως την προώθηση της Εκπαίδευσης και Έρευνας στη ψηφιοποίηση, διαφύλαξη και προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομίας) που κάθε κράτος μέλος που έχει την προεδρία έχει και την ευθύνη να προωθήσει.

Επίσης οι Έδρες διοργανώνουν και συμμετέχουν σε συνέδρια και δραστηριότητες που οργανώνονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα άλλων κρατών-μελών που φιλοξενούν εκπροσώπους της ΟΥΝΕΣΚΟ και αξιολογούνται (accreditation) και παρακολουθούνται (monitoring) για το έργο τους από την ίδια την ΟΥΝΕΣΚΟ.

Ήδη, το  ΤΕΠΑΚ και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού/Εθνική Επιτροπή ΟΥΝΕΣΚΟ της Κύπρου, έχουν ενημερωθεί από την ΟΥΝΕΣΚΟ για την επιτυχή έκβαση της σχετικής αξιολόγησης της πρότασης του Εργαστηρίου, τον περασμένο χρόνο. Το νενομισμένο συμβόλαιο της ΟΥΝΕΣΚΟ υπογράφτηκε σήμερα από τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό σε μια σεμνή τελετή μαζί με όλα τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου. Έτσι καθίσταται η Κύπρος ως ένας σημαντικός παράγοντας στο παγκόσμιο σκηνικό, που επηρεάζει την πολιτική για την διάσωση, ψηφιοποίηση και ανάδειξη της παγκόσμιας  πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καθώς και τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα αυτό .

You might be interested in …

Skip to content